Trykk her for å komme til TG pumpeservice
Olin 5 65

Olinpumpe, velg mellom tilhenger eller påbyggermodell.

Snemyr Betongsprøyting AS bruker Olinpump 5 65 på egne sprøyterigger.
Vi mener at kuleventilpumpen 5 65 er unik;
• den kan pumpe relativ tørr betong med mye fiber, uten pulsering i systemet.
• Pumpene er enkle å betjene
• Lave vedlikeholdskostnader.